Bestyrelses-siden

Kontakt emailadresser

Du kan også skrive til bestyrelsen v.hj.a. flg. emailadresser:
Sønderborg Roklubs formand: formand@sonderborg-roklub.dk
Sønderborg Roklubs kasserer: kasserer@sonderborg-roklub.dk
Sønderborg Roklubs bestyrelse: bestyrelse@sonderborg-roklub.dk (går til hele bestyrelsen).

Bestyrelsen har nedsat forskellige arbejdsudvalg og har det overordnede ansvar. 

Se udvalgene her.