Roklubbens udvalg

Sønderborg Roklubs udvalg:

 

 

 1Kommunkations-udvalg:

Formål:

Varetager den interne kommunikation til klubbens medlemmer samt den eksterne kommunikation.

Opgaver:

Skriftlige informationsmaterialer, opslagstavler

Hjemmeside/internet/ facebook m.m.

Kontakt til Medlemmer via Memberlink og til pressen

Ansvarlig:

Webmaster: Daniel Commerou

Hjemmeside: Daniel Commerou

Facebook: Daniel Commerou, Erwin Dohrn

Memberlink: Daniel Commerou

Presse: Birte Rasmussen

 2Ro – udvalg:

Formål:

Varetager alle funktioner vedrørende roaktiviteter for voksne ( 19 – 80+)

Aktiviteterne er inddelt i opgaveudvalg, som alle rapporterer til ro-chefen.

Ro-chef: Bestyrelsen

Opgaveudvalg:

Nye medlemmer og roinstruktion:

Modtagelse af nye medlemmer og individuel instruktion til frironing. Færdiggørelse af instruktion til medlemmer, der endnu ikke er friroet.

Ud fra liste over aktive instruktører laves individuelle aftaler.

Ro-aktiviteter:

      Varetager medlemmernes interesser for roning på vandet:

                      Faste rotider i aktivitetskalenderen

                      Temporoning

                      Sportsroning

                      Regattaroning

                      Langtursroning

Ansvarlig aften: Klaus Jensen

Ansvarlig formiddag: Egon Duus

 

Ergometerroning/styrketræning:  

Varetager interesser opgaver omkring fitness-lokalet.

Tilrettelægger/koordinerer aktiviteterne for rospinning og træning

Ansvarlig: Tove Jørgensen, Gunnar Jensen, Birte Rasmussen, Hanne Nørgaard

Gymnasieroning:  

Varetager kontakt til gymnasier samt forestår praktiske opgaver i forbindelse med træning og gennemførelse af roaktiviteter.

Ansvarlige:  Kontaktperson Birte Rasmussen

Universitetsroning:  

Varetager kontakt og modtagelse af studerende. Træning aftales indtil videre med dertil udpegede instruktører.

Ansvarlig:  Daniel Commerou , Mikkel Mogensen

 

Ro-kort:

Varetager opgaver i forbindelse med brug af/problemer med Rokort-portalen.

Ansvarlig:  Sven Dyhr, Daniel Commerou

Svømning:

Varetager booking af svømmehal, planlægning af svømmesæson sammen med Germania, Høruphav og  Gråsten Roklub samt Sønderborg Yactklub, herunder fastsættelse af datoer for svømmeprøve, registrering af svømmeprøver samt sørge for livredderfunktion.

Ansvarlig:  Birte Rasmussen

Kursusaktivitet:

Varetager planlægning/ praktiske opgaver i forbindelse med afholdelse af    kursusaktiviteter.

Ansvarlig:  Birte Rasmussen

  

3. Ungdomsudvalg:

Formål:

Varetager alt vedrørende modtagelse, instruktion og træning af medlemmer i alderen  7 – 18 år.

      Ansvarlig: Preben Ingildsen, Lars Hindkjær, Torben Frellesen

 

4. Materiale- husforvalter udvalg:

Formål:

Varetager alle opgaver vedrørende inventar, bygninger og udendørs omgivelser.

Opgaver:

      Opsyn og vedligeholdelse af ro- materiel og udstyr

      Ansvarlig: Sven Dyhr

      Indkøb af diverse materialer

      Ansvarlig:  Sven Dyhr

      Beklædning – indkøb, salg og varelager.

      Ansvarlig:   Ove Hansen

      Hus/udendørs omgivelser:

      Nøgler

      Ansvarlig: Sven Dyhr

      Memberlink elektronisk dørstyring/chip

      Ansvarlig:  Daniel Commerou, Birte Rasmussen

      Rengøring og pasning af udendørs arealer - rengøringshold

      Ansvarlig: Birte Rasmussen

  5Fonds- og sponsorudvalg:

Formål:

Varetager søgning af økonomiske midler og sponsorgaver til roklubbens forskellige anskaffelser og arrangementer.  

       Ansvarlig:  Birte Rasmussen

 6Jubilæums – og gratialeudvalg:

Formål:

Varetager markering af mærkedage samt indkøb af pokaler, medaljer, præmier    og jubilæumsgratialer.

      Sender hilsen i forbindelse med mærkedage/runde fødselsdage

      Registrerer jubilarer

      Er primus motor for 100-års jubilæum 2021

       Ansvarlig:  Gunnar Jensen, Birte  Rasmussen

 

 7. Arrangementsudvalg:

Formål:

Varetager den praktiske forberedelse og gennemførelse i forbindelse med sociale arrangementer, mødeaktiviteter, kursusaktiviteter, regattaer, roskole, RoCafé og ud af huset arrangementer(eks. Kulturnatten, CaféNy)

Der rekrutteres hjælpere fra roklubbens medlemmer og Roklubbens Venner    afhængigt af opgavens omfang

Ansvarlig: Birte Rasmussen

8Firmakaproning:

Formål:

Varetager alt vedrørende overordnet planlægning, drejebog, sponsoropgaver og gennemførelse af firmakaproning første week-end i september.

Ansvarlige:   Sven Dyhr, Gunnar Jensen, Daniel Commerou, Lars Hindkjær, Birte Rasmussen

 

 9Ro-Battle - Skole-OL udvalg:

Formål:

Varetager alt vedrørende samarbejde med kommune/skoler og DFfR vedrørende træning af skoleelever, disponering over trailere med ergometre og gennemførelse af lokalt rostævne.

Ansvarlige:  Lars Hindkjær, Erwin Dohrn, Birte Rasmussen, Sven Dyhr, Gunnar Jensen

 

 Rev. Marts 2024

Bestyrelsen