Mens vi venter

30. januar 2021 12:55 , af Birte Rasmussen

Så kom der en ny forlængelse af corona-restriktionerne frem til 28. februar og dermed en fortsat nedlukning af foreningslivet med træningsaktiviteter, socialt samvær og svømning.

Vi følger nøje de retningslinier og anbefalinger, som DFfR løbende udsender og håber, at vi snart kan tage klubhuset i brug.

Måske er det på sin plads at gøre opmærksom på, at vinterroningen ikke er omfattet af nedlukningen. Her gælder de samme anbefalinger og retningslinierne, som ved den første genåbning i foråret. I Sønderborg Roklub roer således enkelte faste grupper a’ 3 personer og på forskellige tidspunkter.

Selv om alt er lukket ned og aktivitetskalenderen er tom; så er der alligevel noget at glæde sig over.

Vi er efterhånden ved at være kommet godt på plads i klubhuset, og der er blevet ryddet op i bådehallen og på udenoms - arealerne.

Vi har modtaget en donation på 18.000 kr. fra Linak til 2 nye romaskiner, som nu er klar til at blive taget i brug.