Introduktion til opslagstavler!

8. februar 2023 14:24 , af Daniel Lyngby Commerou

Efter et lille tip, forsøger kommunikationsudvalget en ny måde at lade medlemmer kommunikere åbent til alle andre interesserede medlemmer inden for specifikke områder. Der er tale om virtuelle opslagstavler, hvor alle medlemmer, der er logget ind, kan lave opsalg, kommenterer og på anden måde give respons opslagene.

Der er oprettet 4 opslagstavler:
 - Roning
 - Indendøre
 - Begivenheder
 - Diverse

Man kan abonnere på disse opslagstavler individuelt, så man ved hvert opslag får en notifikation om opslag. Et eksempel kunne være, at det en lørdag pludslig ser ud til at blive godt vejr, selvom DMI havde lovet regn (...) - her kan medlemmer der ønsker en rotur lave et opslag på opslagstavelen "Roning" med forspørgsel om andre har interesse i en tur. Det ville være god skik at skrive estimeret distance og afgangstidspunkt. 

Forhåbningen er at der vil kunne skabes ny rokammeratsskaber på kryds og tværs igennem roklubben, ved at lave forslag til ellers ikke planlagte ture mere åben og synlige for alle interesserede. Dette skal ses som et supplement til rokorts "Aktiviteter" eller mulighed for annoncering af Aktivitet, da fornemmelsen er, at garvede roere har det på rygraden at tjekke rokort engang imellem, men let garvede og nye ikke helt har det på samme måde endnu. Men det skal nok komme :)

Opsalgstavlerne kører på en forsøgsordning, hvor der ikke er begrænsninger på, ud over det kræver medlemsskab at oprette et opslag. Derefter evalueres det, om der skal laves justeringer. Feedback er også velkommen.

Vel Roet!
Kommunikationsudvalget