Kontingenter

Kontingent året går fra 1. marts til 28.februar, melder du dig ind i klubben på et senere tidspunkt end 1.

marts, får du en reduceret kontingent opkrævning.

Du kan se en oversigt over vores kontingenter her. Vigtigt! se hvordan husstands kontingentet er sat sammen.