Gæsteroere

Vil du besøge Sønderborg Roklub fra en anden roklub?

Sommeren igennem modtager vi mange besøg fra andre roklubber. Det er vi glade for, da langtursroere er nogle hyggelige mennesker, og vi låner meget gerne vores dejlige rovand ud.
Vores roere besøger også andre roklubber på weekend- eller ferieture, så selvfølgelig står vores roklub også til rådighed for andre.

Dansk Forening for Roklubs Motions- og Turudvalg har to langtursbåde udstationeret i Sønderborg Roklub, som man kan leje ved henvendelse til DFfR.
Det drejer sig om 'Arnkil' - glasfiberbåd fra 1999 samt 'Marens Gaf' - glasfiberbåd fra 2007.

Hvis de udstationerede både er optaget, kan vores egne både i begrænset omfang lånes. Til langtur kan vi udleje en 4- årers inrigger og en 2- årers inrigger. Det koster 50 kr. pr. dag pr, sæde.

Det er muligt at overnatte i roklubben. Der er 6 madrasser til rådighed, som må anvendes i opholdsrummet ovenpå. Ved overnatning i bådehallen medbringes eget liggeunderlag. Det koster 80 kr. pr. nat.

Roklubben har elektronisk dørsystem med nøglechip., og adgang til klubben udleveres ved ankomsten efter aftale med Erwin Dohrn.

Roklubben er omfattet af affalssortering. I roklubben er der plancher med vejledning hertil.

Ved afrejse skal skraldespande tømmes. Roklubben klarer rengøringen.

Se kontaktinformation nedenfor.