Videoer

Nogle små videoer fra livet i roklubben

Link til to film fra firmakaproning. Filmene er optaget under træning, og under hele kaproningen af Blue Donkey Produktion.
Film 1. Film 2.

Link til tre film fra Nytårsroturen 31. december 2011:
Film 1 Film 2 Film 3

Link til to film fra bådedåb ved Aase Nyegaard, Standerhejsning 2012:
Dåb 1 Dåb 2

Film fra 1941.
Film fra 1938.

video recorder