Nyt om husprojektet.

3. september 2019 08:58 , af Birte Rasmussen

Arkitekt Gert Fælling er gået i gang med at udarbejde udbudsmateriale,
som forventes færdigt til udsendelse til håndværkere i 4. kvartal.

Det er besluttet, at roklubbens bygninger overtages af en selvejende
institution med navnet ”Klubhus for Sønderborg Roklub”. Herved opnås
momskompensation og dermed en reducering af det totale beløb.
Eksterne kræfter i den forbindelse er revisor Bjarne Bruun Sørensen og
advokat Vivi Muurholm.


Vi er ikke helt i hus med det økonomiske, men forventer at støtte fra
kommunen og fonde/puljer m m vil give positivt resultat.
Ifølge tidsplanen vil renoveringen kunne sættes i gang i januar, hvorfor
rydning/nedbrydning i huset vil blive påbegyndt i november.

Bestyrelsen forventer at finde egnede lokaler til vintertræningen.
Er der behov for yderligere oplysninger, er I altid velkomne til at tage