Begrænset mulighed for roning på vand fra den 25. april.

26. april 2020 19:07 , af Birte Rasmussen


Bestyrelsen har besluttet at følge myndighedernes anbefaling med en forsigtig kontrolleret og forsvarlig sæsonstart for udendørs roning fra den 25. april.
Følgende retningslinier gælder foreløbig til 10.maj 2020.
Der er stadig opretholdt krav til max. 10 personer med 2 meters afstand.

Følgende bådtyper kan anvendes.
 Singlesculler
 Dobbeltsculler – fast makker
 To årers inrigger – faste makkere eller familie
 ”Frem” og ”Surlykke”

Generelle retningslinier:
 Alle tager ansvar for eget helbred og viser hensyn til andre
 Ingen deltager mod deres vilje
 Er man syg eller har de mindste symptomer på sygdom, skal man blive hjemme
 Hvis man har været syg skal man følge myndighedernes råd for, hvornår man kan komme i klubben igen
 Ældre og sårbare medlemmer skal vi være særligt opmærksomme på og passe på. Derfor opfordres alle til selv at vurdere, hvordan man passer på sig selv og andre.
 Overhold anbefalinger for social distance, hygiejne og hoste/nyse etik
 Medlemmer møder op omklædtre hjemmefra og bader hjemme

 

Udover ovenstående generelle retningslinier gælder for roning på
vand i Sønderborg Roklub:

 Der kan trænes i små faste grupper. Man bør prioritere faste ropartnere. Kontakt Jørn E. 21653575, såfremt du har behov forhj ælp til at danne hold.
 Der anvendes forskudt træningstid – benyt rokort for reservering af tid – roprotokol føres hjemmefra
 Der må max. være 10 personer i bådehallen
 Man forsamles ikke i grupper på 10 eller derover
 Der må max være én båd på bådebroen ad gangen
 Ved skift i båden benyttes håndsprit – medbring selv lille håndsprit i lommen eller medtag håndsprit fra klubben.
 Hele båden – og håndtag i særdeleshed – skal afvaskes med sæbevand efter roturen.

Vejledning kan ses på
https://www.youtube.com/watch?v=D6o3jsCAHt4

Der er etableret vandhane på hovedbygningens gavl. Brug opvaskemiddel. Husk at rengøre spande efterfølgende. Brugte klude smides til vask i stativ ved siden af spandene.

 Der er håndsprit til hænder
 Redningsveste er forsynet med en label med et nummer. Skriv nummer og navn på vedlagte liste i roklubben og tag vesten med hjem efter roturene indtil videre
 Den sidste fra hvert bådhold spritter dørhåndtag, når I går
 Adgang til klubhuset er ikke en mulighed.

 

Bestyrelsen 23.04.2020