Bestyrelses-siden

Roklubbens bestyrelse

Formand
Jørn Erik Rasmussen
Jørn Erik Rasmussen
Næstformand
Claus Molbo
Claus Molbo
Sekretær
Birte Rasmussen
Birte Rasmussen
Kasserer
Gerner Petersen
Gerner Petersen
Materialeforvalter
Sven Dyhr
Sven Dyhr
Instruktionsudvalg
Birthe Lund
Birthe Lund
Bestyrelsesmedlem
Julia Skov Rasmussen
Julia Skov Rasmussen
Suppleant
Anna-Lise Foverskov
Anna-Lise Foverskov

Kontakt emailadresser

Du kan også skrive til bestyrelsen v.hj.a. flg. emailadresser:
Sønderborg Roklubs formand: formand@sonderborg-roklub.dk
Sønderborg Roklubs kasserer: kasserer@sonderborg-roklub.dk
Sønderborg Roklubs bestyrelse: bestyrelse@sonderborg-roklub.dk (går til hele bestyrelsen).